03.06.2013 B-Blok (6-10 ile a-d)ars arası temel betonu dökülme anıdır.