A-Blok temel grobeton ve yalıtımı tamam beklemede.