B-Blok 1-5 aksı temel donatısı ve wc gider boruları döşenmiş.